Novo Nordisks privatlivspolitik for partner-apps

Ikrafttrædelsesdato 1. december 2020

A. INTRODUKTION

Denne privatlivspolitik er relevant for dig, hvis du bruger en insulinpen fra Novo Nordisk, der kan sende data trådløst til din telefon (benævnt en “insulin smartpen” i resten af dokumentet). Privatlivspolitikken finder anvendelse, når du bruger en insulin smartpen sammen med en softwareapplikation fra en tredjepart, der er kompatibel med insulin smartpennen (en sådan tredjepart benævnes en “partner”, og en sådan applikation benævnes en “partner app” nedenfor). Privatlivspolitikken finder ikke anvendelse i situationer, hvor vi har underrettet dig om, at en anden privatlivspolitik finder anvendelse, og den finder heller ikke anvendelse for Novo Nordisks websteder, herunder websteder, der drives af andre Novo Nordisk selskaber. Du bør gennemgå privatlivspolitikken, der er angivet på Novo Nordisks websteder, når du besøger dem. For oplysninger om, hvordan dine oplysninger bruges af en partner, henvises der til den privatlivspolitik, som den pågældende partner har angivet.

Denne privatlivspolitik fortæller dig, hvad vi gør med dine personoplysninger. Når vi henviser til “Novo Nordisk”, “vi”, “vores” og “os”, mener vi Novo Nordisk A/S. Vi opfordrer dig til at kontakte Novo Nordisk eller Novo Nordisks databeskyttelsesrådgiver på privacy@novonordisk.com, hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik. For at drage fordel af dine databeskyttelsesrettigheder som bruger af en insulin smartpen, bedes du kontakte partneren via kontaktoplysningerne angivet i privatlivspolitikken tilvejebragt af den pågældende partner. 

Vores kontaktoplysninger er:

Novo Nordisk A/S 
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark 
CVR-nummer 24256790
+45 4444 8888 
privacy@novonordisk.com 

Nedenfor finder du en beskrivelse af de personoplysninger, som Novo Nordisk kan indsamle og behandle om dig i forbindelse med din brug af vores insulin smartpen, samt formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af oplysningerne. Dine personoplysninger er oplysninger, som specifikt kan identificere dig.

B. VORES BRUG AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamlet som led i din brug af en insulin smartpen sammen med en partner app (valgfri oplysninger)

Før du tilvejebringer oplysninger som en del af din brug af en insulin smartpen sammen med en partner app, beder vi om dit udtrykkelige samtykke, som du giver særskilt fra denne privatlivspolitik i partner appen. Hvis du ikke giver dit samtykke, vil det ikke påvirke din brug af partner appen, og du kan til enhver tid ændre din præference.

Hvis du giver dit samtykke til at dele oplysningerne med os, bruger vi disse oplysninger til at hjælpe os med at forstå hvilke funktioner, der er de mest nyttige, og til at vurdere, dokumentere eller forbedre brugen og virkningerne af vores produkter og tjenester.

Som en del af din brug af en insulin smartpen sammen med partner appen og kun baseret på dit udtrykkelige samtykke, kan partneren indsamle og dele enhver af de oplysninger, der er anført nedenfor, med Novo Nordisk til vores brug som beskrevet ovenfor, i det omfang oplysningerne er registreret i partner appen. Vi modtager ikke dit navn eller dine kontaktoplysninger. Den eneste oplysning, der knytter dig til dataene, er patient-id'et. Patient-id'et er et brugernummer genereret af partneren, og kun partneren vil kunne knytte patient-id’et til dig ved navn. Med andre ord er de oplysninger, som Novo Nordisk modtager om dig, pseudonymiserede.

(a) Patient-id

(b) Alder

(c) Bopælsland

(d) Køn

(e) Højde og vægt

(f) Hvornår og hvordan dit samtykke blev indhentet

(g) Type af insulin smartpen, status, serienummer, firmware, indstillinger, system-id og fejlmeddelelser

(h) Smartphone-mærke og -operativsystem

(i) Type af insulin eller andre typer af anvendt diabetesmedicin

(j) Dosis-logoplysninger (dosisstørrelse, dato og tidsstempel for dosis, oplysninger fra noter, klassifikation som præparation eller behandling)

(k) CGM/BGM/manuelt indtastede BG-logoplysninger (oplysninger om blodsukker)

(l) Andre sundhedsoplysninger, som du tilvejebringer (f.eks. ketonniveauer, kulhydratantal, måltidstiming, trintælling, anden aktivitetssporing eller blodtryk)

(m) Type af diabetes 

(n) Antal år med diabetes 

(o) Status som værge, hvis relevant

Personoplysninger anvendt til indberetning af bivirkninger og/eller produktreklamationer

Hvis du har valgt at dele oplysninger med os som beskrevet ovenfor, kan vi bruge de pågældende oplysninger til indberetning af bivirkninger og/eller produktreklamationer, hvis vi mener, at vi er forpligtede til at gøre det for at overholde enhver lov, forordning, retskendelse, juridisk eller offentlig anmodning. Se venligst privatlivspolitikken vedrørende indberetning af bivirkninger og/eller produktreklamationer : https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html for yderligere oplysninger.

C. BESKYTTELSE OG DELING AF DINE OPLYSNINGER

Vi modtager dine personoplysninger fra partneren i pseudonymiseret form, så vi ikke kan knytte dem til dig ved navn. Oplysningerne behandles som fortrolige oplysninger af dem, som har tilladelse til at tilgå dem. Vi bruger kun oplysningerne til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi kan videregive dine oplysninger, hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt. 

Tredjepartstjenesteudbydere, der er ansat af Novo Nordisk (databehandlere), såsom IT-tjenesteudbydere og konsulenter, kan tilgå dine pseudonymiserede personoplysninger på vegne af os og kun til brug som beskrevet i denne privatlivspolitik. 

D. OPBEVARING OG SLETNING

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde formålet med behandlingen. Hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke, opbevarer og behandler vi oplysningerne, indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode derefter (og udelukkende for at give os mulighed for at efterkomme dine anmodninger), hvis der ikke er andre retsgrundlag for yderligere behandling, såsom et krav i henhold til gældende lovgivning om at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Hvis sletning af dine oplysninger gør igangværende forskning umulig eller væsentligt forringer den, kan vi beholde den nødvendige del af dine oplysninger udelukkende til brug som påkrævet for den pågældende forskning. Derefter slettes eller anonymiseres dine personoplysninger. 

E. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder, som er beskrevet nedenfor. Da Novo Nordisk ikke har dit navn eller dine kontaktoplysninger, kan vi ikke knytte dig til de oplysninger, vi har, hvis du kontakter os direkte. I stedet beder vi dig om at kontakte den partner, der leverer partner appen. Partneren videresender anmodningen til os sammen med dit patient-id, og vi vil derefter kunne hjælpe dig uden at få kendskab til din identitet. Du bedes bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i privatlivspolitikken tilvejebragt af den pågældende partner. Du kan også fortælle os, hvilken partner app du bruger, og så giver vi dig de relevante kontaktoplysninger for den pågældende partner. 

Dine rettigheder er:

Retten til at blive informeret. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig ved at kontakte partneren og anmode om indsigt i de oplysninger, som Novo Nordisk har om dig. 

Retten til at modtage en kopi. Du kan modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte partneren med denne meddelelse.

Retten til at gøre indsigelse. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ved at kontakte partneren med denne meddelelse.

Retten til at begrænse databehandling. Du har ret til at anmode om begrænsning af vores brug af dine personoplysninger, mens en undersøgelsesgennemgang, som du har anmodet om, finder sted.

Retten til at berigtige. Du kan til enhver tid anmode om berigtigelse af dine personoplysninger ved at kontakte partneren og anmode om, at dine oplysninger berigtiges.

Retten til at tilbagetrække samtykke. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger ved at kontakte partneren og angive, at du tilbagetrækker dit samtykke til Novo Nordisks behandling som beskrevet ovenfor.

Retten til at kræve sletning. Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger ved at kontakte partneren og meddele, at du ønsker dine oplysninger slettet af Novo Nordisk. Der er undtagelser til retten til at kræve sletning, for eksempel hvor vi har en juridisk forpligtelse til at beholde dine oplysninger.

Retten til at indgive en klage. Hvis du ønsker at klage over Novo Nordisks behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet eller klage til den tilsynsførende myndighed, hvor du bor. Navne og kontaktinformation for alle tilsynsførende myndigheder i EU kan findes her : https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members.

F. ÆNDRINGER

Da teknologi- samt databeskyttelses- og udstyrslovgivning konstant ændrer sig, kan vi blive nødt til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil informere dig om ændringer gennem vores partnere og/eller partner apps med passende forudgående varsel og indhenter om nødvendigt nye samtykker. 

G. BØRNS PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn uden samtykke fra deres respektive forælder eller værge. Hvis vi opdager, at et barn, som ikke er gammelt nok til at give samtykke i henhold til vilkårene i den relevante partner app, har givet os sine personoplysninger uden samtykke fra sine forælder eller værge, sletter vi de pågældende oplysninger. Hvis du mener, at et barn, der ikke opfylder aldersgrænsen angivet i den relevante partner app, har givet sine personoplysninger uden samtykke fra sine forælder eller værge, bedes du kontakte partneren.