Ποια είναι η Novo Nordisk;

Η Novo Nordisk παρασκευάζει το NovoPen® και την ινσουλίνη που περιέχει.

Γιατί ζητά η Novo Nordisk τα δεδομένα υγείας σας;

Για την απόκτηση γνώσεων, την τεκμηρίωση, την ανάλυση και τη βελτίωση της χρήσης και των επιδράσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Πώς μπορώ να δώσω και να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου;

Παρέχοντας τη ρητή συναίνεσή σας, συμφωνείτε με τη συλλογή των δεδομένων σας από τη Novo Nordisk A/S, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Novo Nordisk. Εάν δεν συναινέσετε, αυτό δεν θα επηρεάσει τη χρήση της εφαρμογής εκ μέρους σας και μπορείτε να αλλάξετε την προτίμησή σας οποιαδήποτε στιγμή. Για να αποσύρετε τη συναίνεσή σας, επιλέξτε «About» (Σχετικά με) και «Novo Nordisk Data Privacy» (Ιδιωτικό Απόρρητο Δεδομένων της Novo Nordisk) στις Ρυθμίσεις της Πένας Ινσουλίνης σας.

Συναινείτε στην κοινοποίηση των δεδομένων υγείας σας?

Δήλωση Απορρήτου της Novo Nordisk για τις Εφαρμογές Συνεργατών

Ημερομηνία ισχύος 1 Δεκεμβρίου 2020

A.          ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για εσάς εάν χρησιμοποιείτε μια συνδεδεμένη πένα ινσουλίνης που παρέχεται από τη Novo Nordisk (αναφέρεται παρακάτω ως «Έξυπνη Πένα Ινσουλίνης»). Η Δήλωση Απορρήτου ισχύει όταν χρησιμοποιείτε μια Έξυπνη Πένα Ινσουλίνης μαζί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού τρίτου μέρους που είναι συμβατή με την Έξυπνη Πένα Ινσουλίνης (το εν λόγω τρίτο μέρος αναφέρεται παρακάτω ως «Συνεργάτης» και η εν λόγω εφαρμογή αναφέρεται ως «Εφαρμογή Συνεργάτη»). Η Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου σας έχουμε ενημερώσει ότι ισχύει μια εναλλακτική δήλωση απορρήτου, ούτε ισχύει για τους ιστότοπους της Novo Nordisk, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που λειτουργούν από άλλες θυγατρικές της Novo Nordisk. Θα πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου που έχει αναρτηθεί στους ιστότοπους της Novo Nordisk όταν τους επισκέπτεστε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από έναν Συνεργάτη, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου που παρέχεται από τον σχετικό Συνεργάτη.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου σάς ενημερώνει για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Όταν αναφερόμαστε στις λέξεις «Novo Nordisk», «εμείς», «μας» και «εμάς», εννοούμε τη Novo Nordisk A/S. Σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε με τη Novo Nordisk ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Novo Nordisk στο privacy@novonordisk.com εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Για να αξιοποιήσετε τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας ως χρήστης της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης, επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που καθορίζονται στη δήλωση απορρήτου που παρέχεται από τον εν λόγω Συνεργάτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Δανία

Αριθμός CVR 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία η Novo Nordisk μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί σε σχέση με τη χρήση της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης εκ μέρους σας, καθώς και τον σκοπό και τη βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα.

B.          Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης μαζί με μια Εφαρμογή Συνεργάτη (προαιρετικές πληροφορίες)

Προτού παράσχετε δεδομένα στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης μαζί με μια Εφαρμογή Συνεργάτη, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία θα παρέχετε ξεχωριστά από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου στην Εφαρμογή Συνεργάτη. Εάν δεν συναινέσετε, αυτό δεν θα επηρεάσει την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής Συνεργάτη και μπορείτε να αλλάξετε την προτίμησή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Εάν συναινέσετε στην παροχή των πληροφοριών σε εμάς, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια χαρακτηριστικά είναι τα πιο χρήσιμα και να αξιολογήσουμε, να τεκμηριώσουμε ή να βελτιώσουμε τη χρήση και τις επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης μαζί με την Εφαρμογή Συνεργάτη και μόνο με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας, ο Συνεργάτης μπορεί να συλλέξει και να κοινοποιήσει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω στη Novo Nordisk για χρήση από εμάς, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον βαθμό που τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα στην Εφαρμογή Συνεργάτη. Δεν λαμβάνουμε το όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Οι μόνες πληροφορίες που σας συνδέουν με τα δεδομένα είναι το Αναγνωριστικό ασθενούς. Το Αναγνωριστικό ασθενούς είναι ένας αριθμός χρήστη που δημιουργείται από τον Συνεργάτη και μόνο ο Συνεργάτης θα μπορεί να συνδέσει το Αναγνωριστικό ασθενούς με εσάς ονομαστικά. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα που λαμβάνει η Novo Nordisk σχετικά με εσάς είναι ψευδωνυμοποιημένα.

(α)      Αναγνωριστικό ασθενούς

(β)      Ηλικία

(γ)      Χώρα/Περιοχή κατοικίας

(δ)      Φύλο

(ε)      Ύψος και βάρος

(στ)    Πότε και πώς λήφθηκε η συγκατάθεσή σας

(ζ)      Τύπος, κατάσταση, σειριακός αριθμός, υλικολογισμικό, ρυθμίσεις, αναγνωριστικό συστήματος και μηνύματα σφάλματος της Έξυπνης Πένας Ινσουλίνης

(η)      Μάρκα και λειτουργικό σύστημα smartphone

(θ)      Τύπος ινσουλίνης ή άλλοι τύποι χρησιμοποιούμενων φαρμάκων για διαβήτη

(ι)       Δεδομένα καταγραφής δόσης (μέγεθος δόσης, σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας της δόσης, πληροφορίες από σημειώσεις, ταξινόμηση ως προπαρασκευαστική ή θεραπευτική)

(ια)     CGM/BGM/μη αυτόματα καταχωρισμένα δεδομένα καταγραφής γλυκόζης αίματος (πληροφορίες γλυκόζης αίματος)

(ιβ)     Άλλα δεδομένα υγείας που παρέχετε (για παράδειγμα, επίπεδα κετόνης, αριθμός υδατανθράκων, χρόνος κατανάλωσης γευμάτων, αριθμός βημάτων, παρακολούθηση άλλης δραστηριότητας ή αρτηριακή πίεση)

(ιγ)     Τύπος διαβήτη

(ιδ)     Έτη ζωής με διαβήτη

(ιε)     Ιδιότητα νόμιμου κηδεμόνα, εάν ισχύει

Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών ασφάλειας

Εάν έχετε επιλέξει να μας παρέχετε πληροφορίες όπως περιγράφεται παραπάνω, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την υποβολή αναφορών ασφάλειας εάν πιστεύουμε ότι απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, δικαστική εντολή, νομικό ή κρατικό αίτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με Πληροφορίες Ασφάλειας. (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

C.           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τον Συνεργάτη σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή, ώστε να μην μπορούμε να τα συνδέσουμε με εσάς ονομαστικά. Τα δεδομένα θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες από όσους έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν η εν λόγω γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που απασχολούνται από τη Novo Nordisk (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως πάροχοι υπηρεσιών και σύμβουλοι πληροφορικής, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα ψευδωνυμοποιημένα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας και μόνο για χρήση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

D.          ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκπληρώσουμε τον σκοπό της επεξεργασίας. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας, θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα, έως ότου μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτό (και αποκλειστικά με σκοπό να εφαρμόσουμε τα αιτήματά σας), εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για περαιτέρω επεξεργασία, όπως μια απαίτηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν η διαγραφή των δεδομένων σας καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση της έρευνας ή την επηρεάσει σημαντικά, ενδέχεται να διατηρήσουμε το απαραίτητο τμήμα των δεδομένων σας για χρήση αποκλειστικά και μόνο όπως απαιτείται για την εν λόγω έρευνα. Κατόπιν τούτου, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν.

E.           ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω. Εφόσον η Novo Nordisk δεν έχει το όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δεν μπορούμε να σας συνδέσουμε με τα δεδομένα που έχουμε εάν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας. Αντ’ αυτού, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε με τον Συνεργάτη που παρέχει την Εφαρμογή Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης θα προωθήσει το αίτημα σε εμάς μαζί με το Αναγνωριστικό ασθενούς σας και θα μπορέσουμε στη συνέχεια να σας βοηθήσουμε χωρίς να μάθουμε την ταυτότητά σας. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που καθορίζονται στη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που παρέχεται από τον εν λόγω Συνεργάτη. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ποια Εφαρμογή Συνεργάτη χρησιμοποιείτε και θα σας παράσχουμε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας για τον εν λόγω Συνεργάτη.

Τα δικαιώματά σας είναι:

Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη και ζητώντας πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει η Novo Nordisk σχετικά με εσάς.

Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή, επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη με αυτό το μήνυμα.

Το δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη με αυτό το μήνυμα.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου της έρευνας που έχετε ζητήσει.

Το δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη και ζητώντας τη διόρθωση των πληροφοριών σας.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη και δηλώνοντας ότι ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία από τη Novo Nordisk, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Το δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας επικοινωνώντας με τον Συνεργάτη και δηλώνοντας ότι επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη Novo Nordisk. Υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα διαγραφής, για παράδειγμα όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Novo Nordisk, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Δανίας ή να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή του τόπου εγκατάστασής σας. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εποπτικών αρχών στην ΕΕ παρατίθενται εδώ. (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members)

F.           ΑΛΛΑΓΕΣ

Καθώς η τεχνολογία και η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και τις συσκευές αλλάζει συνεχώς, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιούμε περιστασιακά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές μέσω των Συνεργατών ή/και των Εφαρμογών Συνεργατών μας προειδοποιώντας σας προηγουμένως έγκαιρα και, εάν είναι απαραίτητο, θα λαμβάνουμε νέες συγκαταθέσεις.

G.          ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση του αντίστοιχου γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους. Εάν μάθουμε ότι ένα παιδί, το οποίο δεν είναι αρκετά μεγάλο για να συναινέσει σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Εφαρμογής Συνεργάτη, μας έχει παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί το οποίο δεν πληροί το όριο ηλικίας που αναφέρεται στη σχετική Εφαρμογή Συνεργάτη έχει παράσχει τα προσωπικά δεδομένα του χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του, επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη.