Obavijest o privatnosti tvrtke Novo Nordisk za integratorove aplikacije

Datum stupanja na snagu 1. prosinca 2021.

A.      UVOD

Ova Obavijest o privatnosti odnosi se na vas ako koristite povezanu inzulinsku olovku tvrtke Novo Nordisk (u nastavku „Pametna inzulinska olovka”). Ova Obavijest o privatnosti primjenjuje se kada koristite pametnu inzulinsku olovku zajedno sa softverskom aplikacijom treće strane koja je kompatibilna s pametnom inzulinskom olovkom (kao što je treća strana koja se naziva „Integrator” i takva aplikacija, koja se naziva „Integratorova aplikacija” u nastavku). Izjava o privatnosti ne primjenjuje se na situacije u kojima smo vas obavijestili da se primjenjuje druga izjava o privatnosti niti se primjenjuje na web mjesta tvrtke Novo Nordisk, uključujući web mjesta kojima upravljaju druga povezana društva tvrtke Novo Nordisk. Trebali biste pregledati izjavu o zaštiti privatnosti objavljenu na web mjestima tvrtke Novo Nordisk kada ih posjetite. Informacije o načinu na koji vaše podatke koristi integrator potražite u obavijesti o privatnosti koju vam šalje odgovarajući integrator.

Ova Obavijest o privatnosti objašnjava što radimo s vašim osobnim podacima. Kada se pozivamo na „Novo Nordisk”, „mi”, „naš” i „nas”, mislimo na Novo Nordisk A/S. Preporučujemo da se obratite tvrtki Novo Nordisk ili službeniku za zaštitu podataka tvrtke Novo Nordisk na privacy@novonordisk.com ako imate pitanja o ovoj Obavijesti o privatnosti. Kako biste iskoristili svoja prava na privatnost podataka kao korisnika pametne inzulinske olovke, obratite se integratoru putem podataka za kontakt navedenih u obavijesti o privatnosti koju je taj integrator dostavio.

Naši podaci za kontakt su:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danska

CVR broj 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

U nastavku ćete pronaći opis osobnih podataka koje tvrtka Novo Nordisk može prikupljati i obrađivati o vama u vezi s vašom uporabom naše pametne inzulinske olovke, kao i svrhe te na kojoj osnovi obrađujemo podatke. Vaši osobni podaci su informacije koje vas mogu posebno identificirati.

B.      NAŠE KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Naše korištenje vaših osobnih podataka za uparivanje pametne inzulinske olovke s integratorovom aplikacijom (obavezne informacije)

Neke od naših pametnih inzulinskih olovki zahtijevaju od integratora dijeljenje tehničkih informacija o pametnoj inzulinskoj olovci s tvrtkom Novo Nordisk kako bi se provjerilo je li uređaj uparen s integratorovom aplikacijom.

Zamolit ćemo vas da date izričitu suglasnost u integratorovoj aplikaciji da biste mogli dovršiti uparivanje, ako je to potrebno za pametnu inzulinsku olovku koji koristite. Ako ne pristanete, nećete moći upariti takvu pametnu inzulinsku olovku.

Naša uporaba vaših osobnih podataka za analitiku podataka (opcionalni podaci)

Prije davanja podataka u sklopu korištenja pametne olovke za inzulin zajedno s integratorovom aplikacijom, tražit ćemo vaš izričiti pristanak za analizu podataka kao što je opisano u nastavku, u integratorovoj aplikaciji. Ovaj pristanak je odvojen od onoga potrebnog za uparivanje, kako je gore opisano. Ako ne pristanete, to neće utjecati na vašu uporabu integratorove aplikacije te možete promijeniti svoje postavke u bilo kojem trenutku.

Ako nam pristanete pružiti te podatke, koristit ćemo ih kako bismo mogli razumjeti koje su značajke najkorisnije te procijeniti, dokumentirati ili poboljšati uporabu i učinak naših proizvoda i usluga.

U sklopu vaše uporabe pametne inzulinske olovke zajedno s integratorovom aplikacijom i samo na temelju vašeg izričitog pristanka, integrator smije prikupljati i dijeliti bilo koje informacije navedene u nastavku s tvrtkom Novo Nordisk za našu uporabu kao što je opisano gore, u mjeri u kojoj su podaci registrirani u integratorovoj aplikaciji. Ne primamo vaše ime ni kontaktne podatke. Jedine informacije koje vas povezuju s podacima su ID bolesnika. ID bolesnika je korisnički broj koji je generirao integrator i samo će integrator moći s vama povezati ID bolesnika po imenu. Drugim riječima, podaci koje je Novo Nordisk dobio o vama pseudonimizirani su.

(a)      ID bolesnika

(b)      Dob

(c)      Država/regija prebivališta

(d)      Spol

(e)      Visina i težina

(f)       Kada i kako je dobiven vaš pristanak

(g)      Vrsta pametne inzulinske olovke, status, serijski broj, firmver, postavke, ID sustava i poruke o pogrešci

(h)      Marka pametnog telefona i operativni sustav

(i)       Vrsta inzulina ili druge vrste lijekova za dijabetes koji se koriste

(j)       Podaci dnevnika doze (veličina doze, datum i vremenska oznaka doze, podaci iz bilješki, klasifikacija kao početni ili terapijski)

(k)      CGM/BGM/ručno uneseni podaci dnevnika glukoze u krvi (informacije o glukozi u krvi)

(l)       Drugi zdravstveni podaci koje pružate (primjerice, razine ketona, broj ugljikohidrata, vrijeme obroka, broj koraka, drugo praćenje aktivnosti ili krvni tlak)

(m)     Vrsta dijabetesa

(n)      Godine života s dijabetesom

(o)      Status zakonskog skrbnika, ako je primjenjivo

(p)      Odgovori iz ankete, ako je primjenjivo

Osobni podaci korišteni za izvješćivanje o sigurnosti

Ako ste nam odlučili dati informacije kao što je gore opisano, te informacije možemo koristiti za sigurnosno izvješćivanje ako smatramo da smo to obvezni učiniti kako bismo se pridržavali bilo kojeg zakona, propisa, sudskog naloga, pravnog ili vladinog zahtjeva. Više informacija potražite u Obavijesti o obradi osobnih podataka koja se odnosi na sigurnosne informacije (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html).

C.      ZAŠTITA I DIJELJENJE VAŠIH PODATAKA

Mi ćemo primiti vaše osobne podatke od integratora u pseudonimiziranom obliku, tako da ih ne možemo povezati s vašim imenom. Podaci će se tretirati kao povjerljive informacije od strane onih kojima je dopušten pristup. Podatke ćemo upotrebljavati samo u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti. Vaše podatke možemo otkriti kada je takvo otkrivanje potrebno za poštovanje zakonske obveze kojoj podliježemo.

Pružatelji usluga treće strane koje angažira tvrtka Novo Nordisk (obrađivači), kao što su pružatelji informatičkih usluga i savjetnici, mogu pristupiti vašim pseudonimiziranim osobnim podacima u ime nas i samo za uporabu kako je opisano u ovoj Obavijesti o privatnosti.

D.     POHRANA I BRISANJE

Mi pohranjujemo vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhu obrade. Kada obrađujemo vaše osobne podatke uz vaš pristanak, zadržat ćemo i obrađivati podatke dok ne zatražite od nas da prestanemo i kratko nakon toga (i samo kako bismo mogli implementirati vaše zahtjeve), ako ne postoji drugi pravni temelj za daljnju obradu, kao što je zahtjev prema važećem zakonu za čuvanje vaših osobnih podataka na dulji vremenski period. Ako bi brisanje vaših podataka onemogućilo ili bi značajno naštetilo istraživanju koje je u tijeku, možemo dio vaših podataka zadržati za uporabu isključivo onako kako je to potrebno za to istraživanje. Nakon toga, vaši će se osobni podaci izbrisati ili anonimizirati.

E.      VAŠA PRAVA

Kao nositelj podataka imate niz prava koja su opisana u nastavku. Budući da Novo Nordisk nema vaše ime ili kontakt podatke, ne možemo vas povezati s podacima koje imamo ako nas izravno kontaktirate. Umjesto toga, od vas tražimo da kontaktirate integratora koji pruža integratorovu aplikaciju. Integrator će proslijediti zahtjev zajedno s vašim ID-om bolesnika, a mi ćemo vam tada moći pomoći bez saznanja o vašem identitetu. Upotrijebite podatke za kontakt navedene u obavijesti o privatnosti koju je dao taj integrator. Možete nam također reći koju integratorovu aplikaciju koristite i mi ćemo vam pružiti relevantne podatke za kontakt tog integratora.

Vaša su prava:

Pravo na informaciju. Za dodatne informacije o osobnim podacima koje pohranjujemo i obrađujemo o vama, možete se obratiti integratoru koji traži pristup informacijama koje Novo Nordisk ima o vama.

Pravo na kopiju. Kopiju svojih osobnih podataka možete dobiti u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu kontaktiranjem integratora ovom porukom.

Pravo prigovora. U bilo kojem trenutku možete prigovoriti obradi svojih osobnih podataka tako što ćete ovom porukom kontaktirati integratora.

Pravo na ograničenje obrade podataka. Imate pravo zatražiti ograničenje uporabe vaših osobnih podataka za vrijeme trajanja bilo koje provjere istraživanja koju ste zatražili.

Pravo na ispravak. U bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka tako što ćete kontaktirati integratora i zatražiti ispravak svojih podataka.

Pravo na povlačenje pristanka. U svakom trenutku možete povući svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka tako što ćete se obratiti integratoru izjavljujući da povlačite svoj pristanak na obradu od strane tvrtke Novo Nordisk, kako je opisano iznad. Ako ste dali dva pristanka, možete odabrati povući samo jedan od njih.

Pravo na brisanje. Imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka tako što ćete kontaktirati integratora navodeći da želite da tvrtka Novo Nordisk izbriše vaše podatke. Postoje iznimke od prava na brisanje, primjerice, ako imamo zakonsku obvezu čuvanja podataka.

Pravo na pritužbu. Ako imate pritužbi na obradu svojih osobnih podataka od strane tvrtke Novo Nordisk, možete se obratiti danskoj Agenciji za zaštitu podataka ili podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u vašem prebivalištu. Imena i kontaktni podaci svih nadzornih tijela u EU-u navedeni su ovdje (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.      PROMJENE

Budući da se zakonodavstvo o tehnologiji i zaštiti podataka te o uređajima stalno mijenja, možda ćemo s vremena na vrijeme morati mijenjati ovu Obavijest o privatnosti. Obavijestit ćemo vas o promjenama putem naših integratora i/ili integratorovih aplikacija uz odgovarajuće razdoblje prethodne obavijesti i po potrebi pribaviti nove suglasnosti.

G.     OSOBNI PODACI DJECE

Ne prikupljamo svjesno osobne podatke djece bez pristanka njihovih roditelja ili zakonskog skrbnika. Ako saznamo da nam je dijete, koje nije dovoljno staro za pružanje pristanka na temelju uvjeta relevantne integratorove aplikacije, dalo svoje osobne podatke bez pristanka njegovog/njezinog roditelja ili zakonskog skrbnika, izbrisat ćemo te podatke. Ako vjerujete da je dijete koje ne zadovoljava dobno ograničenje navedeno u relevantnoj integratorovoj aplikaciji pružilo svoje osobne podatke bez pristanka njegovog/njezinog roditelja ili zakonskog skrbnika, obratite se integratoru.