Mit kell tudni a Novo Nordiskről?

A Novo Nordisk gyártja a NovoPen®-t és az abban lévő inzulint.

 

Miért kéri a Novo Nordisk az Ön egészségügyi adatait?

Annak érdekében, hogy betekintést nyerjen a termékei és szolgáltatásai használatába és hatásaiba, valamint dokumentálja, elemezze és javítsa azokat.

 

Hogyan adhatom meg és vonhatom vissza a hozzájárulásomat?

A hozzájárulással Ön beleegyezik abba, hogy a Novo Nordisk A/S az Ön adatait a Novo Nordisk Adatvédelmi nyilatkozata szerint gyűjtse. Ha nem járul hozzá, az nem befolyásolja az alkalmazás használatát, és bármikor megváltoztathatja beállításait. Beleegyezésének visszavonásához válassza az About (Névjegy), majd a Novo Nordisk Data Privacy (Novo Nordisk Adatvédelmi Nyilatkozat) lehetőséget az Inzulin injekciós toll beállítások menüpontban.

Beleegyezik egészségügyi adatainak megosztásába?

 

 

A Novo Nordisk partneralkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata

Hatálybalépés napja: 2020. december 1.

A. BEVEZETÉS

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat akkor vonatkozik Önre, ha egy Novo Nordisk által biztosított, csatlakoztatott inzulin tollat (az alábbiakban „Smart Insulin Pen”) használ. Az Adatvédelmi nyilatkozat akkor alkalmazandó, ha a Smart Insulin Pen-t olyan harmadik féltől származó szoftveralkalmazással együtt használja, amely kompatibilis az Smart Insulin Pen-nel (az ilyen harmadik félre „Partnerként” hivatkozunk, és az ilyen alkalmazás alatt „Partneralkalmazást” értünk). Az Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azokra a helyzetekre, amikor értesítettük Önt arról, hogy alternatív Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó, és nem vonatkozik a Novo Nordisk weboldalakra sem, ideértve a Novo Nordisk többi társvállalata által üzemeltetett weboldalakat is. Olvassa el a Novo Nordisk weboldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozatot, amikor azokra látogat. Adatainak Partnereink általi felhasználásával kapcsolatos információkért olvassa el az adott Partner adatvédelmi nyilatkozatát.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait. A „Novo Nordisk” , „mi”, „miénk” és a „minket” hivatkozások alatt a Novo Nordisk A/S-t értjük. Javasoljuk, hogy forduljon a Novo Nordisk-hez vagy a Novo Nordisk Adatvédelmi tisztviselőhöz a következő címen: privacy@novonordisk.com, ha kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban. A Smart Insulin Pen felhasználóként Önt megillető adatvédelmi jogainak gyakorlásához, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Partnerrel az adott Partner által biztosított adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeken. 

Elérhetőségeink:

Novo Nordisk A/S 
Novo Allé
DK 2880 Bagsværd
Dánia 
CVR-szám: 24256790
+45 4444 8888 
privacy@novonordisk.com

Az alábbiakban találja azon személyes adatok leírását, amelyeket a Novo Nordisk Önre vonatkozóan gyűjthet és kezelhet az Smart Insulin Pen használatával kapcsolatban, valamint a célt és azt a jogalapot, amely alapján az adatokat kezeljük. Személyes adatai olyan információk, amelyek konkrétan azonosíthatják Önt.

B. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATAIT

A Smart Insulin Pen egy partner alkalmazással együttes használata részeként gyűjtött személyes adatok (opcionális információ)

Mielőtt a Smart Insulin Pen és a Partneralkalmazás együttes használata során adatokat adna meg, az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulását kérjük, amelyet a Partneralkalmazásban a jelen Adatvédelmi nyilatkozattól elkülönítve fog megadni. Ha nem járul hozzá, az nem befolyásolja a Partneralkalmazás használatát, és bármikor megváltoztathatja a preferenciáját.

Ha hozzájárul ahhoz, hogy információkat adjon meg nekünk, akkor ezeket az információkat arra használjuk, hogy megértsük, melyek a leghasznosabb szolgáltatások, valamint hogy termékeink és szolgáltatásaink felhasználását és hatásait felmérjük, dokumentáljuk vagy javítsuk.

A Smart Insulin Pen Partneralkalmazással való együttes használatának részeként, és kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával, a Partner begyűjtheti és megoszthatja az alább felsorolt információkat a Novo Nordisk-kal a fentiekben ismertetett felhasználási célokra, amennyiben az adatokat a Partneralkalmazásban regisztrálják. Nem kapjuk meg az Ön nevét vagy elérhetőségét. Az egyetlen információ, amely összekapcsolja Önt az adatokkal, az a betegazonosító. A betegazonosító a Partner által generált felhasználói szám, és csak Partner tudja a betegazonosítót név szerint Önnel összekapcsolni. Más szavakkal: azokat az adatokat, amelyeket Novo Nordisk Önről megkap, álnévvel látjuk el.

(a) Betegazonosító

(b) Kor

(c) Lakóhely országa/régiója

(d) Nem

(e) Magasság és súly

(f) Mikor és hogyan kaptuk meg az Ön hozzájárulását

(g) A Smart Insulin Pen típusa, állapota, sorozatszáma, firmware-je, beállításai, rendszer-azonosítója és hibaüzenetei

(h) Az Okostelefon márkája és operációs rendszere

(i) Az alkalmazott inzulin vagy más típusú cukorbetegség-gyógyszer típusa

(j) Dózisnapló-adatok (a dózis mérete, a dózis dátum- és időbélyegzője, információk a feljegyzésekből, alap- vagy terápiás besorolás)

(k) CGM/BGM/manuálisan bevitt BG naplóadatok (vércukor információk)

(l) Egyéb egészségügyi adatok, amelyeket megad (pl. ketonszintek, szénhidrátszám, étkezés ütemezése, lépésszám, egyéb tevékenységek nyomon követése vagy vérnyomás)

(m) A cukorbetegség típusa 

(n) A cukorbetegséggel töltött évek száma 

(o) Törvényes gyám státusz, adott esetben

A biztonsági jelentésekhez felhasznált személyes adatok

Ha úgy döntött, hogy információkat ad meg nekünk a fent leírtak szerint, akkor felhasználhatjuk ezeket az információkat a biztonsági jelentések készítéséhez, ha úgy gondoljuk, hogy bármely jogszabály, előírás, bírósági végzés, jogi vagy kormányzati kérés betartása érdekében erre kötelesek vagyunk. További információkért, kérjük, tekintse meg a Biztonsági információkkal kapcsolatos Személyes adatok kezelése. (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html)

C. ADATAINAK VÉDELME ÉS MEGOSZTÁSA

Személyes adatait Partnerünktől álnevesített formában kapjuk meg, ezért név szerint nem tudunk Önre hivatkozni. Az adatokat bizalmas információkként kezelik azok, akik azokhoz hozzáférhetnek. Az adatokat csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel. Akkor közölhetjük az Ön adatait, ha ez a közlés ránk vonatkozó jogi kötelezettség betartásához szükséges. 

A Novo Nordisk által megbízott harmadik fél szolgáltatók (adatfeldolgozók), például informatikai szolgáltatók és tanácsadók az Ön álnevesített személyes adataihoz a mi nevünkben és kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt felhasználás céljából férhetnek hozzá. 

D. TÁROLÁS ÉS TÖRLÉS

Személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg az az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, az adatokat addig tároljuk és kezeljük, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve ezt követően egy rövid ideig (és kizárólag annak lehetővé tétele érdekében, hogy kérelmeit végrehajtsuk), ha nincs más jogalap a további adatkezelésre, például a személyes adatai hosszabb ideig történő megőrzésére vonatkozó alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettség. Ha az adatok törlése akadályozná, vagy jelentősen korlátozná a kutatás folyamatát, az adatok szükséges részét, kizárólag az adott kutatáshoz szükséges felhasználás céljából, megőrizhetjük. Ezt követően személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk. 

E. AZ ÖN JOGAI

Adatalanyként Önt számos, az alábbiakban ismertetett jog illeti meg. Mivel a Novo Nordisk számára nem áll rendelkezésre az Ön neve vagy elérhetősége, nem tudjuk összekapcsolni Önt a nálunk meglévő adatokkal, ha közvetlenül lép velünk kapcsolatba. Ehelyett kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a Partnerrel, amely a Partneralkalmazást nyújtja. A Partner továbbítja nekünk az Ön kérelmét, a betegazonosítójával együtt, amelyet követően segíteni tudunk Önnek anélkül, hogy felfedné személyazonosságát. Kérjük, használja az adott Partner által biztosított adatvédelmi nyilatkozatban megadott elérhetőségeket. Illetve tájékoztathat bennünket arról, hogy melyik Partneralkalmazást használja, ami alapján meg tudjuk adni az adott Partner elérhetőségi adatait. 

Az Ön jogai a következők:

A tájékoztatáshoz való jog. További tájékoztatást kérhet azokról a személyes adatokról, amelyeket Önről tárolunk és kezelünk, úgy, hogy kapcsolatba lép a Partnerrel, és hozzáférést kér a Novo Nordisk által Önről tárolt adatokhoz. 

A másolathoz való jog. Személyes adatainak másolatát tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban is kérheti, az adott Partnernek erre vonatkozóan küldött üzenetben.

A tiltakozáshoz való jog. Személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat, az adott Partnernek erre vonatkozóan küldött üzenetben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Jogosult arra, hogy kérje személyes adatai felhasználásának korlátozását az Ön által kért vizsgálati ellenőrzés tartamára.

A helyesbítéshez való jog. Személyes adatainak helyesbítését bármikor kérheti, ehhez vegye fel a kapcsolatot a Partnerrel, és kérje az adatai helyesbítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog. A személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép a Partnerrel, kijelentve, hogy visszavonja a Novo Nordisk számára a fentiek szerinti adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Törléshez való jog. Ön jogosult kérni adatai törlését, ha kapcsolatba lép a Partnerrel, kijelentve, hogy szeretné, ha adatait a Novo Nordisk törölné. Léteznek kivételek a törléshez való jog alól, például ha jogi kötelezettségeink közé tartozik az adatok megőrzése. 

A panasztételhez való jog. Ha bármilyen panasza van személyes adatai Novo Nordisk általi kezelésével kapcsolatban, megkeresheti a Dán Adatvédelmi Ügynökséget, vagy panaszt nyújthat be a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósághoz. Az EU valamennyi felügyeleti hatóságának nevét és elérhetőségét megtalálja itt. (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members)

F. VÁLTOZTATÁSOK

Mivel a technológia, az adatvédelem és az eszközökre vonatkozó jogszabályok folyamatosan változnak, előfordulhat, hogy időről időre módosítanunk kell a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról a Partner és/vagy a Partneralkalmazás útján, megfelelő előzetes értesítési határidővel, és szükség esetén új hozzájárulásokat szerzünk be. 

G. GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

Gyermekekre vonatkozóan szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat szüleik vagy törvényes gyámjuk hozzájárulása nélkül. Ha tudomásunkra jut, hogy az adott Partneralkalmazás feltételei szerinti hozzájárulás megadásához nem elég idős gyermek a személyes adatait a szülei vagy törvényes gyámja hozzájárulása nélkül adta meg, az érintett adatokat töröljük. Ha úgy véli, hogy az adott Partneralkalmazásban rögzített korhatárt el nem érő gyermek a személyes adatait a szülei vagy a törvényes gyámja hozzájárulása nélkül adta meg, kérjük, értesítse erről a Partnerünket.