Kas ir Novo Nordisk?

Novo Nordisk ražo NovoPen® un tajā esošo insulīnu.

 

¿Por qué le pide Novo Nordisk sus datos médicos?

Lai gūtu ieskatu, dokumentētu, analizētu un uzlabotu savu produktu un pakalpojumu izmantošanu un ietekmi.

 

Kā es varu sniegt un atsaukt piekrišanu?

Pierakstoties, Jūs piekrītat, ka uzņēmums Novo Nordisk A/S apkopo Jūsu datus saskaņā ar Novo Nordisk Paziņojumu par privātumu. Ja nepiekrītat, tas neietekmēs Jūsu lietotnes lietošanu, un Jūs jebkurā laikā varat mainīt savu izvēli. Lai atsauktu savu piekrišanu, lietotnes Insulīna pildspalva (Insulin Pen) iestatījumos atlasiet “Par un Novo Nordisk datu privātums” (About and Novo Nordisk Data Privacy).

Vai Jūs piekrītat savu veselības datu kopīgošanai?

Novo Nordisk Privātuma paziņojums attiecībā uz Integratora lietotnēm

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 1. decembris

A.                 IEVADS

Šis Privātuma paziņojums attiecas uz Jums, ja izmantojat pievienotu insulīna pildspalvu, ko nodrošina uzņēmums Novo Nordisk (turpmāk tekstā — “Viedā insulīna pildspalva”). Privātuma paziņojums attiecas uz gadījumiem, kad lietojat Viedo insulīna pildspalvu kopā ar jebkuras trešās personas programmatūras lietojumprogrammu, kas ir saderīga ar Viedo insulīna pildspalvu (šāda trešā persona tiek saukta par “Integratoru”, un šāda lietojumprogramma turpmāk saukta par “Integratora lietotni”). Privātuma paziņojums neattiecas uz situācijām, kad esam Jūs informējuši, ka tiek piemērots alternatīvs privātuma paziņojums, kā arī tas neattiecas uz Novo Nordisk tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda citi Novo Nordisk saistītie uzņēmumi. Apmeklējot Novo Nordisk tīmekļa vietnes, Jums jāpārskata privātuma paziņojums, kas ievietots tīmekļa vietnē. Lai iegūtu informāciju par to, kā Integrators izmanto Jūsu datus, lūdzu, skatiet attiecīgā Integratora sniegto privātuma paziņojumu.

Šajā Privātuma paziņojumā ir izklāstīts, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem. Atsaucoties uz “Novo Nordisk”, “mēs”, “mūsu” un “mums”, mēs domājam uzņēmumu Novo Nordisk A/S. Ja Jums ir jautājumi par šo Privātuma paziņojumu, mēs iesakām sazināties ar Novo Nordisk vai Novo Nordisk datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi privacy@novonordisk.com. Lai izmantotu savas datu privātuma tiesības kā Viedās insulīna pildspalvas lietotājs, lūdzu, sazinieties ar Integratoru, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šī Integratora sniegtajā privātuma paziņojumā.

Mūsu kontaktinformācija:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Denmark

Uzņēmuma reģ. numurs 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Tālāk ir sniegts to personas datu apraksts, kurus Novo Nordisk var vākt un apstrādāt par Jums saistībā ar mūsu Viedās insulīna pildspalvas lietošanu, kā arī datu apstrādes mērķi un pamatojumu. Jūsu personas dati ir informācija, kas var Jūs konkrēti identificēt.

B.                  JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANU

Jūsu personas datu izmantošana Viedās insulīna pildspalvas savienošanai pārī ar Integratora lietotni (nepieciešama informācija)

Dažām mūsu Viedajām insulīna pildspalvām ir nepieciešams, lai Integrators kopīgotu tehnisko informāciju par Viedo insulīna pildspalvu ar Novo Nordisk, lai pārbaudītu ierīci, kad to savienojat pārī ar Integratora lietotni.

Mēs lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu Integratora lietotnē, lai pabeigtu savienošanu pārī, ja tas ir nepieciešams Viedajai insulīna pildspalvai, kuru izmantojat. Ja nepiekrītat, Jūs nevarēsiet savienot pārī šādu Viedo insulīna pildspalvu.

Jūsu personas datu izmantošana datu analīzei (izvēles informācija)

Pirms sniedzat datus, izmantojot Viedo insulīna pildspalvu kopā ar Integratora lietotni, mēs lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu datu analīzei, kā aprakstīts tālāk, Integratora lietotnē. Šī piekrišana ir atsevišķa no piekrišanas, kura nepieciešama iepriekš aprakstītajai savienošanai pārī. Ja nesniegsiet šo izvēles piekrišanu, tas neietekmēs Jūsu Integratora lietotnes lietošanu, un Jūs jebkurā laikā varat mainīt savu izvēli.

Ja piekrītat sniegt mums informāciju, mēs izmantosim šo informāciju, lai tā palīdzētu mums saprast, kuras funkcijas ir visnoderīgākās, kā arī novērtētu, dokumentētu vai uzlabotu mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu un ietekmi.

Tā kā lietojat Viedo insulīna pildspalvu kopā ar Integratora lietotni un tikai ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu, Integrators var vākt un kopīgot jebkuru tālāk norādīto informāciju ar Novo Nordisk mūsu lietošanai, kā aprakstīts iepriekš, ciktāl dati ir reģistrēti Integratora lietotnē. Mēs nesaņemam Jūsu vārdu, uzvārdu vai kontaktinformāciju. Vienīgā informācija, kas Jūs saista ar datiem, ir pacienta ID. Pacienta ID ir lietotāja numurs, ko ģenerē Integrators, un tikai Integrators varēs savienot pacienta ID ar Jums pēc vārda, uzvārda. Citiem vārdiem sakot, dati, kurus Novo Nordisk saņem par Jums, ir pseidonimizēti.

a)           Pacienta ID

b)           Vecums

c)           Dzīvesvietas valsts/reģions

d)           Dzimums

e)           Augums un svars

f)            Kad un kā tika iegūta Jūsu piekrišana

g)           Viedā insulīna pildspalvas veids, statuss, sērijas numurs, aparātprogrammatūra, iestatījumi, sistēmas ID un kļūdu ziņojumi

h)           Viedtālruņu zīmols un operētājsistēma

i)            Izmantotā insulīna vai cita veida diabēta zāļu veids

j)            Devas žurnāla dati (devas lielums, devas datuma un laika zīmogs, informācija no piezīmēm, klasificēšana kā primārā vai terapeitiskā)

k)           CGM/BGM/manuāli ievadīti BG žurnāla dati (informācija par glikozes līmeni asinīs)

l)            Citi veselības dati, kurus sniedzat (piemēram, ketonu līmenis, ogļhidrātu daudzums, ēdienreizes laiks, soļu skaits, cita aktivitātes izsekošana vai asinsspiediens)

m)          Diabēta veids

n)           Dzīves gadi ar diabētu

o)           Likumīgā aizbildņa statuss, ja piemērojams

p)           Atbildes uz aptauju, ja piemērojams.

Personas dati, kuri tiek izmantoti ziņošanai par drošumu

Ja esat izvēlējies(-usies) sniegt mums informāciju, kā aprakstīts iepriekš, mēs varam izmantot šo informāciju drošības ziņojumu sagatavošanai, ja uzskatām, ka mums tas ir jādara, lai īstenotu jebkuru tiesību aktu, noteikumu, tiesas rīkojumu, juridisku vai valdības pieprasījumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Paziņojumu par personas datu apstrādi saistībā ar Drošības informāciju (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html).

C.                  JŪSU DATU AIZSARDZĪBA UN KOPĪGOŠANA

Mēs saņemsim Jūsu personas datus no Integratora pseidonimizētā veidā, lai mēs nevarētu tos sasaistīt ar Jums pēc vārda, uzvārda. Personas, kurām ir atļauts tiem piekļūt, šos datus apstrādās kā konfidenciālu informāciju. Mēs izmantosim datus tikai šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem mērķiem. Mēs varam izpaust Jūsu datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kurām esam pakļauti.

Novo Nordisk piesaistītie trešo personu pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji), piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji un konsultanti, var piekļūt Jūsu pseidonimizētajiem personas datiem mūsu vārdā un tikai lietošanai, kā aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā.

D.                 GLABĀŠANA UN DZĒŠANA

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu apstrādes mērķi. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar Jūsu piekrišanu, mēs saglabāsim un apstrādāsim datus, līdz Jūs lūgsiet mūs pārtraukt to darīt, un īsu laiku pēc tam (un tikai, lai ļautu mums izpildīt Jūsu pieprasījumus), ja nav cita tiesiska pamata turpmākai apstrādei, piemēram, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem noteikta prasība saglabāt Jūsu personas datus ilgāku laiku. Ja Jūsu datu dzēšana padarītu neiespējamu vai būtiski pasliktinātu notiekošo izpēti, mēs varam saglabāt nepieciešamo Jūsu datu daļu izmantošanai tikai tā, kā tas ir nepieciešams šai izpētei. Pēc tam Jūsu personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti.

E.                  JŪSU TIESĪBAS

Jums kā datu subjektam ir vairākas tiesības, kas aprakstītas tālāk. Tā kā uzņēmumam Novo Nordisk nav Jūsu vārda, uzvārda vai kontaktinformācijas, mēs nevaram Jūs saistīt ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, ja sazināsieties ar mums tieši. Tā vietā lūdzam sazināties ar Integratoru, kas nodrošina Integratora lietotni. Integrators pārsūtīs mums pieprasījumu kopā ar Jūsu pacienta ID, un mēs varēsim Jums palīdzēt, neuzzinot Jūsu identitāti. Lūdzu, izmantojiet kontaktinformāciju, kas norādīta šī Integratora sniegtajā privātuma paziņojumā. Varat arī informēt mūs, kuru Integratora lietotni Jūs izmantojat, un mēs Jums sniegsim attiecīgo Integratora kontaktinformāciju.

Jūsu tiesības ir turpmāk minētās.

Tiesības uz informāciju. Papildinformāciju par personas datiem, kurus mēs glabājam un apstrādājam par Jums, varat iegūt, sazinoties ar Integratoru, pieprasot piekļuvi informācijai, kas uzņēmumam Novo Nordisk ir pieejama par Jums.

Tiesības uz kopiju. Jūs varat iegūt savu personas datu kopiju strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, sazinoties ar Integratoru ar šo ziņojumu.

Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi jebkurā brīdī, sazinoties ar Integratoru ar šo ziņojumu.

Tiesības ierobežot datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu jebkuras Jūsu pieprasītās izmeklēšanas pārskatīšanas laikā.

Tiesības labot. Jūs jebkurā brīdī varat pieprasīt savu personas datu labošanu, sazinoties ar Integratoru, pieprasot Jūsu informācijas labošanu.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, sazinoties ar Integratoru, norādot, ka atsaucat savu piekrišanu Novo Nordisk iepriekš aprakstītajai apstrādei. Ja esat sniedzis(-gusi) divas piekrišanas, Jūs varat izvēlēties atsaukt tikai vienu no tām.

Tiesības uz datu dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, sazinoties ar Integratoru, norādot, ka vēlaties, lai Novo Nordisk dzēstu savus datus. Ir izņēmumi attiecībā uz tiesībām uz dzēšanu, piemēram, ja mums ir juridisks pienākums saglabāt datus.

Tiesības uz sūdzību. Ja Jums ir sūdzības par Novo Nordisk veikto Jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar Dānijas Datu aizsardzības aģentūru vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kurā atrodaties. Šeit ir norādīti visu ES uzraudzības iestāžu nosaukumi un kontaktinformācija (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.                  IZMAIŅAS

Tā kā tehnoloģiju, datu aizsardzības un ierīču tiesību akti nepārtraukti mainās, iespējams, mums laiku pa laikam būs jāmaina šis Privātuma paziņojums. Mēs informēsim Jūs par izmaiņām, izmantojot mūsu Integratorus un/vai Integratoru lietotnes, ar atbilstošu iepriekšēja brīdinājuma periodu un, ja nepieciešams, iegūsim jaunas piekrišanas.

G.                 BĒRNU PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA

Mēs apzināti neievācam personas datus no bērniem bez viņu attiecīgo vecāku vai likumīgā aizbildņa piekrišanas. Ja uzzināsim, ka bērns, kurš nav pietiekami vecs, lai sniegtu piekrišanu saskaņā ar attiecīgās Integratora lietotnes noteikumiem, ir sniedzis mums savus personas datus bez sava vecāka vai likumīgā aizbildņa piekrišanas, mēs šo informāciju dzēsīsim. Ja uzskatāt, ka bērns, kurš neatbilst attiecīgajā Integratora lietotnē norādītajam vecuma ierobežojumam, ir sniedzis savus personas datus bez sava vecāka vai likumīgā aizbildņa piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar Integratoru.