Hvem er Novo Nordisk?

Novo Nordisk produserer NovoPen® og insulinet den inneholder.

 

Hvorfor ber Novo Nordisk om helseopplysningene dine?

For å oppnå innsikt, dokumentere, analysere og forbedre bruken og effektene av produktene og tjenestene sine.

 

Hvordan gir jeg og trekker tilbake  samtykke?

Ved å krysse av boksen nedenfor, samtykker du til at Novo Nordisk A/S kan innhente opplysningene dine i henhold til Novo Nordisk sin personvernerklæring. Hvis du ikke samtykker, vil det ikke påvirke bruken din av appen, og du kan når som helst endre denne preferansen. For å trekke tilbake samtykket ditt, velg About [Om] og Novo Nordisk Data Policy [Novo Nordisk personvern] i dine insulinpenninnstillinger.

Samtykker du til å dele helseopplysningene dine?

Novo Nordisk Personvernerklæring for Partnerapper

Ikrafttredelsesdato 1. desember 2020

A.          INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for deg hvis du bruker en tilkoblet insulinpenn levert av Novo Nordisk (nedenfor referert til som en «smart insulinpenn»). Personvernerklæringen gjelder når du bruker en smart insulinpenn sammen med en tredjeparts programvare som er kompatibel med den smarte insulinpennen (slik tredjepart refereres til som en «partner» og en slik applikasjon/programvare refereres til som en «partnerapp» nedenfor). Personvernerklæringen gjelder ikke situasjoner der vi har varslet deg om at en alternativ personvernerklæring gjelder, og gjelder heller ikke for Novo Nordisk-nettsteder, inkludert nettsteder som drives av andre Novo Nordisk-tilknyttede selskaper. Du bør lese gjennom personvernerklæringen som er lagt ut på Novo Nordisk-nettstedene når du besøker dem. For informasjon om hvordan dine data brukes av en partner, se personvernerklæringen gitt av den aktuelle partneren.

Denne personvernerklæringen forteller deg hva vi gjør med dine personopplysninger. Når vi henviser til «Novo Nordisk», «vi», «vår» og «oss», mener vi Novo Nordisk A/S. Vi oppfordrer deg til å kontakte Novo Nordisk eller Novo Nordisk sitt personvernombud via privacy@novonordisk.com hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen. For å benytte deg av dine personvernrettigheter som bruker av en smart insulinpenn, ta kontakt med partneren via kontaktinformasjonen som er angitt i personvernerklæringen gitt av den partneren.

Vår kontaktinformasjon er:

Novo Nordisk A/S  
Novo Allé 
2880 Bagsværd 
Danmark  
CVR-nummer 24256790 
+45 4444 8888  
privacy@novonordisk.com

Nedenfor finner du en beskrivelse av personopplysningene som Novo Nordisk kan innhente og behandle om deg i forbindelse med din bruk av smart insulinpenn, samt formålet for og på hvilket grunnlag vi behandler opplysningene. Dine personopplysninger er informasjon som spesifikt kan identifisere deg.

B.          VÅR BRUK AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger innhentet som en del av din bruk av en smart insulinpenn sammen med en partnerapp (valgfri informasjon)

Før du oppgir opplysninger som en del av din bruk av en smart insulinpenn sammen med en partnerapp, vil vi be om ditt uttrykkelige samtykke, som du vil gi separat fra denne personvernerklæringen i partnerappen. Hvis du ikke samtykker, vil det ikke påvirke din bruk av partnerappen, og du kan når som helst endre din preferanse.

Hvis du samtykker i å gi informasjonen til oss, vil vi bruke denne informasjonen til å hjelpe oss å forstå hvilke funksjoner som er mest nyttige, og for å vurdere, dokumentere eller forbedre bruken og effektene av våre produkter og tjenester.

Som en del av din bruk av en smart insulinpenn sammen med partnerappen og kun basert på ditt uttrykkelige samtykke, kan partneren innhente og dele all informasjon som er oppført nedenfor med Novo Nordisk for vår bruk som beskrevet ovenfor, i den grad opplysningene er registrert i partnerappen. Vi mottar ikke navnet ditt eller kontaktinformasjonen din. Den eneste informasjonen som knytter deg til opplysningene, er pasient-ID-en. Pasient-ID-en er et brukernummer generert av partneren, og kun partneren vil kunne koble pasient-ID til deg med navn. Med andre ord, opplysningene som Novo Nordisk mottar om deg er pseudonymisert.

(a)      Pasient-ID

(b)      Alder

(c)      Bostedsland/-region

(d)      Kjønn

(e)      Høyde og vekt

(f)      Når og hvordan ditt samtykke ble innhentet

(g)      Smart insulinpenn-type, -status, -serienummer, -fastvare (firmware), -innstillinger, -system-ID og -feilmeldinger

(h)      Smarttelefonmerke og operativsystem

(i)       Type insulin eller andre typer diabeteslegemiddel som brukes

(j)      Doseloggopplysninger (dosestørrelse, dato og tidsstempel for dose, informasjon fra merknader, klassifisering som priming eller terapeutisk)

(k)      CGM / BGM / manuelt angitte blodsukkerloggopplysninger (blodsukkerinformasjon)

(l)       Andre helseopplysninger du oppgir (for eksempel ketonnivåer, karbohydratantall, måltidstidsberegning, trinn-telling, annen aktivitetssporing eller blodtrykk)

(m)     Type diabetes

(n)      År med diabetes

(o)      Status som juridisk verge, hvis aktuelt

Personopplysninger som brukes for sikkerhetsrapportering

Hvis du har valgt å gi oss informasjon som beskrevet ovenfor, kan vi bruke denne informasjonen for sikkerhetsrapportering hvis vi mener at vi er pålagt å gjøre det for å overholde lover, forskrifter, rettskjennelser, juridiske eller offentlige forespørsler. Se meldingen om behandling av personopplysninger relatert til sikkerhetsinformasjon for mer informasjon: https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html

C.           BESKYTTELSE OG DELING AV DINE OPPLYSNINGER

Vi vil motta dine personopplysninger fra partneren i pseudonymisert form slik at vi ikke kan henvise dem til deg med navn. Opplysningene vil bli behandlet som konfidensiell informasjon av de som har tilgang til den. Vi vil kun bruke opplysningene for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi kan offentliggjøre dine opplysninger der slik offentliggjøring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Tredjeparts tjenesteleverandører engasjert av Novo Nordisk (behandlere), slik som IT-tjenesteleverandører og konsulenter, kan få tilgang til dine pseudonymiserte personopplysninger på vegne av oss og kun til bruk som beskrevet i denne personvernerklæringen.

D.          LAGRING OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oss for å oppfylle formålet for behandlingen. Når vi behandler personopplysningene dine med ditt samtykke, vil vi beholde og behandle opplysningene inntil du ber oss om å stoppe og i en kort tidsperiode etter dette (og kun for å tillate oss å implementere dine forespørsler), hvis det ikke er noen annen juridisk grunn for videre behandling, slik som et krav i henhold til gjeldende lov om å oppbevare dine personopplysninger i en lengre tidsperiode. Hvis sletting av opplysningene dine vil gjøre pågående forskning umulig, eller betydelig svekke den, kan vi beholde den nødvendige delen av dine opplysninger til bruk utelukkende som nødvendig for den forskningen. Etter det vil dine personopplysninger slettes eller anonymiseres.

E.           DINE RETTIGHETER

Somregistrert har du en rekke rettigheter som er beskrevet nedenfor. Siden Novo Nordisk ikke har ditt navn eller kontaktinformasjon, kan vi ikke koble deg til opplysningene vi har hvis du tar kontakt med oss direkte. I stedet ber vi deg om å kontakte partneren som leverer partnerappen. Partneren vil videresende forespørselen til oss sammen med din pasient-ID, og vi vil da kunne hjelpe deg uten å få vite din identitet. Bruk kontaktinformasjonen som er angitt i personvernerklæringen gitt av den partneren. Du kan også gi oss beskjed om hvilken partnerapp du bruker, og vi vil gi deg relevant kontaktinformasjon for den partneren.

Dine rettigheter er:

Rett til informasjon. Du kan få ytterligere informasjon om personopplysningene som vi lagrer og behandler om deg ved å kontakte partneren og be om innsyn i informasjonen Novo Nordisk har om deg.

Rett til en kopi. Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format ved å kontakte partneren med denne meldingen.

Retten til å protestere. Du kan når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger ved å kontakte partneren med denne meldingen.

Retten til å begrense databehandling. Du har rett til å be om begrensning av vår bruk av dine personopplysninger for varigheten av en utprøvingsgjennomgang du har forespurt.

Rett til å korrigere. Du kan når som helst be om korrigering av dine personopplysninger ved å kontakte partneren og be om at informasjonen din korrigeres.

Retten til å trekke tilbake samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger ved å kontakte partneren og erklære at du trekker tilbake samtykket ditt til Novo Nordisk sin behandling som beskrevet ovenfor.

Retten til sletting. Du har rett til å be om sletting av opplysningene dine ved å kontakte partneren og oppgi at du ønsker at opplysningene dine slettes av Novo Nordisk. Det finnes unntak fra retten til sletting, for eksempel når vi har en juridisk forpliktelse til å beholde dataene.

Retten til å klage. Hvis du har klager på Novo Nordisk sin behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte det Danske Datatilsynet eller sende en klage til dine lokale tilsynsmyndigheter. Navnene og kontaktinformasjonen til alle tilsynsmyndigheter i EU er oppført her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members

F.           ENDRINGER

Ettersom teknologi og datavern- og enhetslovgivning stadig endres, må vi kanskje endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om endringer gjennom våre partnere og/eller partnerapper med et passende forhåndsvarsel og om nødvendig innhente nye samtykker.

G.          PERSONOPPLYSNINGER OM BARN

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn uten samtykke fra deres respektive forelder eller verge. Hvis vi oppdager at et barn som ikke er gammelt nok til å samtykke i henhold til vilkårene i den relevante partnerappen har gitt oss hans/hennes personopplysninger uten samtykke fra hans/hennes forelder eller verge, vil vi slette denne informasjonen. Hvis du mener at et barn som ikke oppfyller aldersgrensen i den relevante partnerappen har gitt hans/hennes personopplysninger uten samtykke fra hans/hennes forelder eller verge, ta kontakt med partneren.