Obvestilo o zasebnosti za aplikacije Integrator podjetja Novo Nordisk

Datum začetka veljavnosti 1. december 2021

A.      UVOD

To obvestilo o zasebnosti velja za vas, če uporabljate povezan inzulinski peresnik, ki ga je dobavilo podjetje Novo Nordisk (v nadaljevanju »pametni inzulinski peresnik«). Obvestilo o zasebnosti velja, kadar pametni inzulinski peresnik uporabljate skupaj s programsko opremo tretje osebe, ki je združljiva s pametnim inzulinskim peresnikom (ta tretja oseba se imenuje »integrator« in ta aplikacija se imenuje »Integrator app«). Obvestilo o zasebnosti ne velja v primerih, ko smo vas obvestili, da velja alternativna izjava o zasebnosti, niti ne velja za spletna mesta podjetja Novo Nordisk, vključno s spletnimi mesti, ki jih upravljajo druge podružnice podjetja Novo Nordisk. Ob obisku morate prebrati izjavo o zasebnosti, ki je objavljena na spletnih mestih Novo Nordisk. Za informacije o tem, kako integrator uporablja vaše podatke, glejte obvestilo o zasebnosti, ki ga zagotavlja ustrezni integrator.

To obvestilo o zasebnosti vam sporoča, kaj delamo z vašimi osebnimi podatki. »Novo Nordisk«, »mi«, »naš« in »nas« pomenijo podjetje Novo Nordisk A/S. Če imate vprašanja o tem obvestilu o zasebnosti, se obrnite na podjetje Novo Nordisk ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v podjetju Novo Nordisk na naslovu privacy@novonordisk.com. Če želite izkoristiti svoje pravice do zasebnosti podatkov kot uporabnik pametnega inzulinskega peresnika, stopite v stik z integratorjem preko kontaktnih podatkov, navedenih v obvestilu o zasebnosti, ki ga zagotavlja ta integrator.

Naši kontaktni podatki so:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsvürd

Danska

Številka CVR 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Spodaj najdete opis osebnih podatkov, ki jih podjetje Novo Nordisk lahko zbira in obdeluje v zvezi z vašo uporabo našega pametnega inzulinskega peresnika ter namen in podlago za obdelavo podatkov. Vaši osebni podatki so podatki, ki vas lahko specifično identificirajo.

B.      NAŠA UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Naša uporaba vaših osebnih podatkov za seznanjanje pametnega inzulinskega peresnika z aplikacijo Integrator App (zahtevane informacije)

Nekateri naši pametni inzulinski peresniki od integratorja zahtevajo, da deli tehnične podatke o pametnem inzulinskem peresniku s podjetjem Novo Nordisk, da preveri pripomoček, ko ga seznanjate z aplikacijo Integrator.

Če bo to potrebno za uporabo pametnega inzulinskega peresnika, ki ga uporabljate, vas bomo prosili za vaše izrecno soglasje v aplikaciji Integrator. Če s tem ne soglašate, takšnega pametnega inzulinskega peresnika ne boste mogli seznaniti.

Naša uporaba vaših osebnih podatkov za analizo podatkov (izbirne informacije)

Preden nam v okviru vaše uporabe pametnega inzulinskega peresnika skupaj z aplikacijo Integrator posredujete  podatke, bomo v aplikaciji Integrator zahtevali vaše izrecno soglasje za analizo podatkov, kot je opisano v nadaljevanju. To soglasje je ločeno od tistega, ki je potrebno za seznanjanje, kot je opisano zgoraj. Če tega neobveznega soglasja ne podate, to ne bo vplivalo na vašo uporabo aplikacije Integrator in lahko kadar koli spremenite svoje nastavitve.

Če soglašate, da nam boste posredovali podatke, bomo te podatke uporabili, da bomo lažje razumeli, katere funkcije so najbolj uporabne, ter ocenili, dokumentirali ali izboljšali uporabo in učinke naših izdelkov in storitev.

Kot del uporabe pametnega inzulinskega peresnika skupaj z aplikacijo Integrator in samo na podlagi vašega izrecnega soglasja lahko integrator zbira in deli vse spodaj navedene informacije s podjetjem Novo Nordisk za našo uporabo, kot je opisano zgoraj, v obsegu, v katerem so podatki registrirani v aplikaciji Integrator. Ne prejmemo vašega imena ali kontaktnih podatkov. Edini podatek, ki vas povezuje s podatki, je ID pacienta. ID pacienta je uporabniška številka, ki jo ustvari integrator, in samo integrator bo lahko ID pacienta povezal z vami z imenom. Z drugimi besedami, podatki, ki jih podjetje Novo Nordisk prejme o vas, so psevdonimizirani.

(a)      ID pacienta

(b)      Starost

(c)      Država/regija prebivališča

(d)      Spol

(e)      Višina in teža

(f)       Kdaj in kako je bilo pridobljeno vaše soglasje

(g)      Vrsta pametnega inzulinskega peresnika, stanje, serijska številka, vdelana programska oprema, nastavitve, ID sistema in sporočila o napakah

(h)      Blagovna znamka in operacijski sistem pametnega telefona

(i)       Vrsta uporabljenega inzulina ali druge vrste zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni

(j)       Podatki dnevnika odmerkov (velikost odmerka, žig datuma in časa odmerka, podatki iz beležk, razvrstitev med začetne ali terapevtske terapije)

(k)      CGM/BGM/ročno vneseni dnevniški podatki BG (informacije o krvni glukozi)

(l)       Drugi zdravstveni podatki, ki jih posredujete (na primer vrednosti ketona, število ogljikovih hidratov, čas obrokov, število korakov, drugo spremljanje dejavnosti ali krvni tlak)

(m)     Tip sladkorne bolezni

(n)      Leta življenja s sladkorno boleznijo

(o)      Stanje zakonitega skrbnika, če je ustrezno

(p)      Odgovori na anketo, če je ustrezno

Osebni podatki, uporabljeni za poročanje o varnosti

Če ste nam posredovali zgoraj opisane podatke, jih lahko uporabimo za poročanje o varnosti, če menimo, da moramo to storiti skladno s katerim koli zakonom, predpisom, sodno odločbo, pravno ali vladno zahtevo. Za več informacij si oglejte obvestilo o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z varnostnimi informacijami (https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html).

C.      VARSTVO IN DELJENJE VAŠIH PODATKOV

Od integratorja bomo prejeli vaše osebne podatke v psevdonimizirani obliki, tako da vam jih ne moremo posredovati na podlagi imena. Osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do teh podatkov, jih bodo obravnavale kot zaupne informacije. Podatke bomo uporabljali samo za namene, določene v tem obvestilu o zasebnosti. Vaše podatke lahko razkrijemo, kadar je tako razkritje potrebno za skladnost s pravno obveznostjo, ki velja za nas.

Zunanji ponudniki storitev, ki jih najame podjetje Novo Nordisk (obdelovalci), kot so ponudniki IT-storitev in svetovalci, lahko dostopajo do vaših psevdonimiziranih osebnih podatkov v našem imenu in samo za uporabo, kot je opisano v tem obvestilu o zasebnosti.

D.     SHRANJEVANJE IN BRISANJE

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namena obdelave. Če vaše osebne podatke obdelujemo z vašim soglasjem, bomo vaše podatke hranili in obdelovali, dokler od nas ne zahtevate, da jih prenehamo obdelovati, in za kratek čas po tem (ter izključno zato, da nam omogočimo izpolnitev vaših zahtev), če ne obstaja druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo, kot je zahteva v skladu z veljavno zakonodajo, da hranimo vaše osebne podatke za daljše časovno obdobje. Če bi z izbrisom vaših podatkov onemogočili ali bistveno vplivali na raziskave v teku, lahko ohranimo potreben del vaših podatkov izključno za njihovo uporabo, kot je to potrebno za tako raziskavo. Po tem bodo vaši osebni podatki izbrisani ali anonimizirani.

E.      VAŠE PRAVICE

Kot oseba, na katero se nanašajo podatki, imate številne pravice, ki so opisane spodaj. Ker podjetje Novo Nordisk nima vašega imena ali kontaktnih podatkov, vas ne moremo povezati s podatki, ki jih imamo, če se obrnete neposredno na nas. Namesto tega vas prosimo, da stopite v stik z integratorjem, ki zagotavlja aplikacijo Integrator. Integrator nam bo posredoval zahtevo skupaj z vašim ID-jem pacienta, nato pa vam bomo lahko pomagali, ne da bi izvedeli za vašo identiteto. Uporabite kontaktne podatke, ki so navedeni v obvestilu o zasebnosti tega integratorja. Prav tako nam lahko poveste, katero aplikacijo Integrator uporabljate in temu integratorju bomo posredovali ustrezne kontaktne podatke.

Vaše pravice so:

Pravica do informacij. Dodatne informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo in obdelujemo o vas, lahko pridobite tako, da se obrnete na integratorja in zahtevate dostop do informacij o vas, ki jih ima podjetje Novo Nordisk.

Pravica do kopije. Lahko dobite kopijo svojih osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki tako, da se obrnete na integratorja s tem sporočilom.

Pravica do ugovora. Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate, tako da se obrnete na integratorja s tem sporočilom.

Pravica do omejitve obdelave podatkov. Pravico imate zahtevati omejitev naše uporabe vaših osebnih podatkov za čas morebitne preiskave, ki jo zahtevate.

Pravica do popravka. Kadar koli lahko zahtevate popravek svojih osebnih podatkov, tako da se obrnete na integratorja in zahtevate popravek vaših podatkov.

Pravica do umika soglasja. Svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na integratorja in navedete, da umikate svoje soglasje za obdelavo, kot je opisano zgoraj. Če ste podali dve soglasji, lahko izberete, da boste preklicali samo enega od njiju.

Pravica do izbrisa. Pravico imate zahtevati izbris svojih podatkov tako, da s obrnete na integratorja in navedete, da želite, da podjetje Novo Nordisk izbriše vaše podatke. Obstajajo izjeme k pravici do izbrisa, na primer, kjer imamo pravno obveznost, da hranimo podatke.

Pravica do pritožbe. Če imate kakršne koli pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani podjetja Novo Nordisk, se lahko obrnete na dansko agencijo za varstvo podatkov ali vložite pritožbo pri nadzornem organu, kjer prebivate. Imena in kontaktni podatki vseh nadzornih organov v EU so navedeni tukaj (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members).

F.      SPREMEMBE

Ker se zakonodaja na področju tehnologije in varstva podatkov ter naprav stalno spreminja, bomo morda občasno morali spremeniti to obvestilo o zasebnosti. Prek naših integratorjev in/ali aplikacij Integrator vas bomo obvestili o spremembah z ustreznim vnaprejšnjim obdobjem obveščanja in po potrebi pridobili nova soglasja.

G.     OSEBNI PODATKI OTROK

Zavestno ne zbiramo osebnih podatkov otrok brez soglasja njihovih staršev ali zakonitih skrbnikov. Če izvemo, da nam je otrok, ki ni dovolj star za soglasje v skladu s pogoji ustrezne aplikacije Integrator, posredoval svoje osebne podatke brez soglasja starša ali zakonitega skrbnika, bomo te podatke izbrisali. Če menite, da je otrok, ki ne izpolnjuje starostne meje, navedene v ustrezni aplikaciji Integrator, brez soglasja svojih staršev ali skrbnikov posredoval svoje osebne podatke, se obrnite na integratorja.