Novo Nordisk’in Ortak Uygulamaları için Gizlilik Bildirimi

Geçerlilik Tarihi 1 Aralık 2020

A.         GİRİŞ

Novo Nordisk tarafından sağlanan bağlı bir insülin kalemi (aşağıda “Akıllı İnsülin Kalemi” olarak anılmaktadır) kullanıyorsanız bu Gizlilik Bildirimi sizin için geçerlidir. Bir Akıllı İnsülin Kalemini, Akıllı İnsülin Kalemi ile uyumlu olan herhangi bir üçüncü tarafın yazılım uygulaması ile birlikte kullandığınız zaman Gizlilik Bildirimi geçerli olur (aşağıda söz konusu üçüncü taraf “Ortak” olarak anılmakta ve söz konusu uygulama “Ortak Uygulaması” olarak anılmaktadır). Gizlilik Bildirimi, alternatif bir gizlilik bildiriminin geçerli olduğunu size bildirdiğimiz durumlar için geçerli olmadığı gibi başka Novo Nordisk iştirakleri tarafından işletilen web siteleri dahil olmak üzere Novo Nordisk web siteleri için de geçerli değildir. Novo Nordisk web sitelerini ziyaret ettiğiniz zaman oralarda yayınlanmış gizlilik beyanını incelemelisiniz. Verilerinizin bir Ortak tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi için lütfen ilgili Ortak tarafından sağlanan gizlilik bildirimine bakın.

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verileriniz ile ne yaptığımızı açıklamaktadır. “Novo Nordisk”, “biz”, “bizim” ve “bize” ifadelerini kullandığımız zaman Novo Nordisk A/S’yi belirtiriz. Bu Gizlilik Bildirimi hakkında sorularınız olması durumunda Novo Nordisk ile veya privacy@novonordisk.com adresinden Novo Nordisk Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçmenizi öneririz. Bir Akıllı İnsülin Kalemi kullanıcısı olarak veri gizliliği haklarınızdan yararlanmak için lütfen Ortak tarafından sağlanan gizlilik bildiriminde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla Ortak ile iletişime geçin.

İletişim bilgilerimiz şöyledir:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danimarka

CVR numarası 24256790

+45 4444 8888

privacy@novonordisk.com

Aşağıda, Novo Nordisk’in Akıllı İnsülin Kalemi kullanımınız ile bağlantılı olarak hakkınızda toplayabileceği ve işleyebileceği kişisel veriler ve ayrıca verileri işlememizin amacı ve temeli hakkında bir açıklama bulacaksınız. Kişisel verileriniz sizi özel şekilde belirleyebilecek olan bilgilerdir.

B.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANIMIMIZ

Bir Akıllı İnsülin Kalemini bir Ortak Uygulaması ile birlikte kullanımınızın bir parçası olarak toplanan kişisel veriler (isteğe bağlı bilgiler)

Bir Akıllı İnsülin Kalemini bir Ortak Uygulaması ile birlikte kullanmanızın bir parçası olarak veri sağlamanızdan önce, bu Gizlilik Bildiriminden ayrı olarak Ortak Uygulamasında vereceğiniz açık olurunuzu isteyeceğiz. Olur vermemeniz durumunda bu sizin Ortak Uygulamasını kullanımınızı etkilemeyecektir ve tercihinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Bilgileri bize vermeyi kabul etmeniz durumunda bu bilgileri hangi özelliklerin en yararlı olduğunu anlamamıza yardımcı olmak ve ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kullanımını ve etkilerini değerlendirmek, belgelendirmek veya iyileştirmek için kullanacağız.

Bir Akıllı İnsülin Kalemini Ortak Uygulaması ile birlikte kullanmanızın bir parçası olarak ve yalnızca açık olurunuz temelinde, Ortak, verilerin Ortak Uygulamasında kayıtlı olduğu ölçüde, aşağıda belirtilen bilgilerin herhangi birini toplayabilir ve yukarıda açıklanan şekilde kullanımımız için Novo Nordisk ile paylaşabilir. Adınızı veya iletişim bilgilerinizi almayız. Sizi verilere bağlayan tek bilgi Hasta Kimliğidir. Hasta Kimliği Ortak tarafından oluşturulan bir kullanıcı numarasıdır ve Hasta Kimliğini ada göre size yalnızca Ortak bağlayabilir. Başka bir deyişle, Novo Nordisk’in sizin hakkınızda aldığı veriler takma ad haline getirilir.

(a)      Hasta Kimliği

(b)      Yaş

(c)      İkamet edilen ülke/bölge

(d)      Cinsiyet

(e)      Boy ve ağırlık

(f)       Olurunuzun ne zaman ve nasıl elde edildiği

(g)      Akıllı İnsülin Kalem tipi, durumu, seri numarası, cihaz yazılımı, ayarları, sistem kimliği ve hata mesajları

(h)      Akıllı telefon markası ve işletim sistemi

(i)       Kullanılan insülin tipi veya başka diyabet ilacı tipleri

(j)       Doz günlüğü verileri (doz boyutu, dozun tarih ve zaman damgası, notlardan alınan bilgiler, hazırlama veya tedavi edici olarak sınıflandırma)

(k)      CGM/BGM/manuel olarak girilen BG günlüğü verileri (kan şekeri bilgileri)

(l)       Verdiğiniz diğer sağlık verileri (örneğin keton düzeyleri, karbonhidrat sayımı, yemek zamanlaması, adım sayısı, başka etkinlik izleme veya kan basıncı)

(m)     Diyabet tipi

(n)      Diyabet ile geçirilmiş yıl sayısı

(o)      Geçerli ise Yasal Vasi olarak durum

Güvenlik bildirimi için kullanılan kişisel veriler

Yukarıda açıklanan bilgileri bize vermeyi seçmiş olmanız durumunda, herhangi bir yasaya, düzenlemeye, mahkeme kararına, kanuni talebe veya devlet talebine uymak için yapmamız gerektiğine inanmamız halinde bu bilgileri güvenlik bildirimi için kullanabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Güvenlik Bilgileri ile ilgili Kişisel Veri İşleme Bildirimine : https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights/privacy-notice-report-side-effect.html bakın.

C.          VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi Ortak tarafından takma adlı bir biçimde alacağımız için onları ada göre sizin ile ilişkilendiremeyiz. Veriler, onlara erişmesine izin verilen kişiler tarafından gizli bilgi olarak muamele görecektir. Verileri yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar için kullanacağız. Söz konusu bir açıklamanın tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğu durumlarda verilerinizi açıklayabiliriz.

Novo Nordisk tarafından görevlendirilen BT hizmeti sağlayıcıları ve danışmanlar gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (işleyiciler) takma adlı kişisel verilerinize bizim adımıza ve yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde kullanmak üzere erişebilir.

D.         SAKLAMA VE SİLME

İşlemenin amacını yerine getirmemiz için gerekli olduğu sürece kişisel verilerinizi saklarız. Kişisel verilerinizi sizin olurunuz ile işlediğimiz zaman, kişisel verilerinizi daha uzun süre boyunca saklamak için geçerli yasa uyarınca bir gereksinim olması gibi işlemeye devam etmek için başka bir yasal gerekçe olmadığı takdirde, siz durdurmamızı isteyinceye kadar ve bundan sonra kısa bir süre için (ve yalnızca taleplerinizi uygulamamıza olanak sağlamak üzere) verileri saklayacak ve işleyeceğiz. Verilerinizin silinmesi devam etmekte olan araştırmayı olanaksız hale getirecek veya önemli ölçüde bozacak olması durumunda verilerinizin gerekli bölümünü yalnızca söz konusu araştırma için gereken şekilde kullanmak üzere saklayabiliriz. Bundan sonra, kişisel verileriniz silinecek veya isimsiz duruma getirilecektir.

E.          HAKLARINIZ

Bir veri sahibi olarak aşağıda açıklanan bir dizi hakkınız bulunmaktadır. Novo Nordisk’te adınız veya iletişim bilgileriniz bulunmadığı için, bizim ile doğrudan iletişime geçmeniz halinde sizi sahip olduğumuz veriler ile ilişkilendiremeyiz. Bunun yerine, Ortak Uygulamasını sağlayan Ortak ile iletişime geçmenizi isteriz. Ortak, Hasta Kimliğiniz ile birlikte talebi bize iletecek ve böylece kimliğinizi öğrenmeden size yardımcı olabileceğiz. Lütfen söz konusu Ortak tarafından sağlanan gizlilik bildiriminde belirtilen iletişim bilgilerini kullanın. Ayrıca hangi Ortak Uygulamasını kullandığınızı da bize bildirebilirsiniz ve biz de söz konusu Ortak ile ilgili iletişim bilgilerini size sağlarız.

Haklarınız şunlardır:

Bilgi alma hakkı. Ortak ile iletişime geçip Novo Nordisk’in sizin hakkınızda sahip olduğu bilgilere erişme talebinde bulunarak hakkınızda sakladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Bir kopya alma hakkı. Bu mesaj vasıtasıyla Ortak ile iletişime geçerek, kişisel verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde elde edebilirsiniz.

İtiraz etme hakkı. Bu mesaj vasıtasıyla Ortak ile iletişime geçerek kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilirsiniz.

Veri işlemeyi kısıtlama hakkı. Talep ettiğiniz herhangi bir araştırma incelemesi süresince kişisel verilerinizi kullanımımızın kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı. Ortak ile iletişime geçip bilgilerinizin düzeltilmesini talep ederek kişisel verilerinizin düzeltilmesini herhangi bir zamanda talep edebilirsiniz.

Oluru geri çekme hakkı. Ortak ile iletişime geçip Novo Nordisk’in yukarıda açıklanan şekilde işlemesine verdiğiniz oluru geri çektiğinizi belirterek kişisel verilerinizin işlenmesine verdiğiniz oluru herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.

Silme hakkı. Ortak ile iletişime geçip verilerinizin Novo Nordisk tarafından silinmesini istediğinizi belirterek verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır. Silme hakkı için, örneğin verileri saklamak için yasal bir yükümlülüğümüz olması gibi, istisnalar vardır.

Şikayet etme hakkı. Novo Nordisk’in kişisel verilerinizi işlemesi hakkında herhangi bir şikayetiniz olması halinde Danimarka Veri Koruma Kurumu ile iletişime geçebilir veya bulunduğunuz yerdeki denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz. AB’deki tüm denetim makamlarının adları ve iletişim bilgileri burada belirtilmiştir: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members

F.          DEĞİŞİKLİKLER

Teknoloji ve veri koruma ve cihaz mevzuatı sürekli olarak değiştiği için bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirmemiz gerekebilir. Ortaklarımız ve/veya Ortak Uygulamalarımız aracılığı ile uygun bir önceden bildirim süresi ile değişiklikleri size bildireceğiz ve gerekmesi halinde yeni olurlar alacağız.

G.         ÇOCUKLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Çocuklardan, ilgili ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin oluru olmadan bilerek kişisel veriler toplamayız. İlgili Ortak Uygulamasının koşullarına göre olur vermeye yetecek kadar büyük olmayan bir çocuğun ebeveyninin veya yasal vasisinin oluru olmadan bize kişisel verilerini vermiş olduğunu öğrenmemiz halinde bu bilgileri sileceğiz. İlgili Ortak Uygulamasında belirtilen yaş sınırına uymayan bir çocuğun kişisel verilerini ebeveyninin veya yasal vasisinin oluru olmadan sağladığına inanmanız halinde lütfen Ortak ile iletişime geçin.